Не вдалося увійти в систему

{{errorMessage}}

 • Подання
  Подання
 • До закінчення залишилось
  Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

12 березня відбулося засідання міської робочої групи з питань ГБ

Засідання МРГ

12 березня відбулося засідання міської робочої групи з питань ГБ.

МРГ розглянула питання формування Громадської бюджетної комісії.

Мета розгляду даного питання - з’ясувати поточний стан проведення конкурсу ГБК згідно Статті 6  Положення про громадський бюджет, та з урахуванням цього визначити подальший план дій.

 За інформацією доповідача станом на 23.59 02.03.2020 в електронній системі в порядку частини п’ятої статті 6 Положення про громадський бюджет зареєстровано 20 кандидатів до складу ГБК.

МРГ в порядку частини шостої статті 6 Положення про громадський бюджет  розпочала здійснювати перевірку поданих організаціями-кандидатами до складу ГБК документів на предмет повноти наданої інформації та її достовірності (за даними відкритих джерел). В процесі перевірки з’ясовано, що з 20 організацій-кандидатів до складу  ГБК учасник  ГО «Наукова унія» не відповідає вимогам статті 6 Положення про громадський бюджет, оскільки одним із засновників організації є Юлія Безвершенко, яка згідно з інформацією офіційного веб-порталу Верховної Ради України є помічником-консультантом народного депутата України Святослава Вакарчука.

Також доповідачам зазначено, що в процесі перевірки документів було встановлено, що електронна система через надто короткий строк з моменту опублікування нової редакції Положення до моменту початку формування ГБК  не в повній мірі відповідає вимогам Положення, зокрема, розділ електронної системи, в якому учасники конкурсу ГБК повинні завантажувати документи на участь в конкурсі, не містить всіх необхідних для цього полів. Зазначене підтверджується адміністратором електронної системи (лист КП «ГІОЦ» від 05.03.2020 № 303/632).

В процесі обговорення,  оскільки документально встановлено, що електронна система не в повній мірі відповідає вимогам Положення, було запропоновано:  всі документи, що надійшли на електронну пошту МРГ від організацій-кандидатів до складу ГБК розмістити у відповідних розділах електронної системи, рекомендувати організаціям-кандидатам до складу ГБК у строк до 23.59 19.03.2020 направити на електронну пошту МРГ для подальшого розміщення в електронній системи всі неподані ними документи, передбачені частиною п’ятою статті 6 Положення про громадський бюджет, зокрема  інформаційну довідку про осіб, яких уповноважено представляти організацію у роботі ГБК. З урахуванням вимог до уповноважених представників, які будуть подані ГО на цей час, здійснити їх перевірку та з урахуванням результатів паралельної перевірки будь-яких фізичних та юридичних осіб прийняти рішення про допуск/недопуск  уповноважених представників на участь у засіданнях ГБК на наступному засіданні МРГ.   

Було вирішено:

1. Доручити особам, відповідальним за роботу електронної системи, здійснити розміщення всіх документів, що надійшли на електронну пошту МРГ від організацій-кандидатів до складу ГБК у відповідних розділах електронної системи.

2. Не допустити організацію-кандидата до складу ГБК ГО «Наукова унія» до участі в конкурсі ГБК, оскільки зазначена організація не відповідає вимогам статті 6 Положення про громадський бюджет.

3. Рекомендувати організаціям-кандидатам до складу ГБК у строк до 23.59 19.03.2020 направити на електронну пошту МРГ для подальшого розміщення в електронній системи всі неподані ними документи, передбачені Положеннм про громадський бюджет, зокрема  інформаційну довідку про осіб, яких уповноважено представляти організацію у роботі ГБК.

4. Доручити відповідальній особі МРГ оприлюднити додатком до протоколу МРГ інформацію про осіб, які мають не менше одного проекта-переможця попередніх циклів ГБ, чи проекта, який зібрав мінімально необхідну кількість голосів, визначену Параметрами ГБ. 

5. МРГ в порядку, передбаченому Положенням про громадський бюджет, у строк до 18.00 26.03.2020 здійснити перевірку поданих організаціями-кандидатами до складу ГБК документів, зокрема і щодо осіб, уповноважених представляти організацію у роботі ГБК.

Також МРГ розглянула питання забезпечення учасниками команд публічності при користуванні електронною системою.

           Доповідачі повідомили, що згідно з частиною п’ятою статті 9 Положення про громадський бюджет, учасники команд не можуть бути анонімними. Це правило введено в ГБ ще змінами до Положення, які були схвалені Київрадою у 2018 році. Команда та учасники команди повинні вносити у власні профайли в електронній системі за бажанням будь-яку публічну інформацію про себе та свою діяльність, зокрема, посилання на власний веб-сайт, посилання на веб-сторінки інших веб-сайтів, що містять інформацію про команду чи учасників команди, а також їх проєкти, посилання на профілі в соціальних мережах, зокрема, посилання на профілі груп, контактну інформацію (електронну пошту, контактний номер телефону тощо), а також вказувати організації та/чи підприємства, в яких вони є засновниками (учасниками), чи посадовими особами, про що вони хочуть відзначити у своїх профілях в електронній системі. 

Разом з тим, як показав моніторинг сайту ГБ, частина проєктів ГБ не містять відповідної інформації, що не сприяє прозорості та довірі до ГБ, не розвиває інститут Команд ГБ, унеможливлює реалізацію п.3 частини 3 статті 8 Положення, шкодить самим Лідерам команд та учасникам команд розвивати довіру та співпрацю з відповідальними за експертизу проектів, залучити нових прихильників проекту, партнерів тощо. 

При цьому, помилковою є думка частини учасників ГБ, що публічність забезпечується автоматично на етапі їх реєстрації/ідентифікації в системі, оскільки під час цього передаються в систему персональні дані осіб та створюється особистий кабінет. Мова ж йде про публічну інформацію. Для цього було запропоновано поінформувати лідерів команд ГБ щодо необхідності заповнення у відповідному профайлі електронної системи інформації щодо веб-сторінки, сторінки в соціальних мережах тощо. Також було запропоновано  звернутися до РРГ та РБК, Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій долучитися та проконтролювати це питання до завершення експертизи громадських проєктів. 

 Було вирішено:

Поінформувати Лідерів команд Громадського бюджету щодо необхідності заповнення ними та учасниками їх команд публічної інформації про себе та свої команди у відповідних профайлах електронної системи. Звернутися до РРГ та РБК, Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій долучитися та проконтролювати це питання до завершення етапу експертизи та доопрацювання громадських проєктів.

Крім того, МРГ вирішила звернутися до відповідального за електронну систему - Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій щодо вирішення та у строк до 20.03.2020  технічних проблем, які виникають при заповненні обов'язкового поля «Локація проєкту» та невідображенні адреси при публікації проєкту. Про результати розгляду невідкладно проінформувати МРГ. 

Щодо звернення до МРГ від лідера проєкту ГБ-3 “І хай заквітнуть лотоси на Тельбіні!”, а також інших подібних звернень, вирішили за доцільне їх розглядати за участі представників як Команди проекту так і відповідального РБК. 

Протокол засідання тут.

Відеотрансляція засідання тут.


Деякі браузери можуть блокувати підключення до Facebook, якщо ви не бачите коментарі чи не можете залишити коментар, спробуйте використати інший браузер чи режим "Інкогніто".