Не вдалося увійти в систему

{{errorMessage}}

Комп'ютерний клас (STEM-лабораторія) спеціалізованої школи №108 Брав участь

Доданий
06.03.2019
Номер
1442
Освіта

Організація сучасного комп'ютерного класу (STEM-лабораторії), для якого буде закуповано спеціалізовану техніку, надасть можливість учням розвинути технічний, творчий потенціал, спробувати себе в конструкторській, дослідницькій діяльності. Використання засобів STEM-освіти надасть можливість учням в сучасній, доступній формі засвоювати науково-технічні знання

Бюджет
394 200 грн
Розрахунок бюджету
Лідер проекту
Район
Голосіївський
Адреса
Уральська вулиця, Голосіївський район, Київ

Опис

Проблема

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та їх впровадження у всі сфери суспільного буття актуальним є заохочення школярів до технічної творчості, стимулювання їх зацікавленості в дослідницькій діяльності. Сьогодення об’єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень, активізацію пошуку перспективних інноваційних й педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості. Одним із актуальних напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM. Це вимагає облаштування нового освітнього простору для різних видів діяльності, щоб допомогти сьогоднішнім дітям завтра стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними членами команди, громади, держави

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування

Обладнати одне приміщення школи обладнанням та інформаційним забезпеченням STEM-лабораторії для реалізації різних видів розумової, винахідницької діяльності учнів. STEM-лабораторія - це те необхідне інтерактивне середовище, якого так не вистачає сучасному начальному закладу. Отже, обладнавши приміщення всім необхідним, ми зможемо зробити навчально-виховний процес учнів в урочний і позаурочний час яскравим, цікавим, наповненим і змістовним

Ключові показники оцінки результату проекту

Кількість учнів, що скористалися засобами STEM-освіти завдяки реалізації цього проекту, підвищення рівня зацікавленості учнів до інженерних та технічних спеціальностей, продовження освіти за вказаними напрямками

Соціальна ефективність проекту та його загальнодоступність

Потенційними учасниками проекту є всі учні школи № 108, які безкоштовно займатимуться в STEM-лабораторії

Бюджетна ефективність проекту

Після реалізації проекту видатки бюджету не зростатимуть

Інформація про інноваційність проекту

Інноваційний характер проекту зумовлюється його спрямованістю на впровадження сучасних інноваційних освітніх технологій, а також облаштування освітнього простору з використанням новітнього технічного обладнання

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Можливі коливання курсу національної валюти та інфляційні процеси, не покриті сумою обов'язкового резерву

Фотографії

Деякі браузери можуть блокувати підключення до Facebook, якщо ви не бачите коментарі чи не можете залишити коментар, спробуйте використати інший браузер чи режим "Інкогніто".