Не вдалося увійти в систему

{{errorMessage}}

Лабораторна установка для студентів НУХТ Реалізований

Доданий
04.03.2019
Номер
733
Освіта

Створення спеціалізованої лабораторної установки на Кафедрі мехатроніки та пакувальної техніки Національного університету харчових технологій (НУХТ) для підвищення якості освітнього процесу студентів технічних спеціальностей

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва
159 600 грн
Розрахунок бюджету
Лідер команди
Євген
Євген Костюк
Локалізація
Загальноміський проект
Адреса установи/закладу, будинку
вул. Володимирська, 68

Опис

Проблема

Через обмежені обсяги фінансування перспективні розробки науковців університету протягом тривалого часу не досягають етапу впровадження, що негативно відображається, зокрема, на якості освітнього процесу. Серед наукового надбання Кафедри мехатроніки та пакувальної техніки НУХТ існує інноваційна розробка перетворювача передаточного відношення. Її посвідчення Патентом України на винахід № 100099 підтверджує новизну, практичну важливість та доцільність впровадження

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування

Розробка проектної документації, закупівля необхідного обладнання та послуг для виготовлення спеціалізованої лабораторної установки

Ключові показники оцінки результату проекту

Створення на основі патенту лабораторної установки для вивчення динаміки механізмів і машин суттєво покращить ступінь сприйняття інформації студентами під час вивчення фахових дисциплін, слугуватиме матеріально-технічною базою для підготовки магістрів, аспірантів і молодих вчених, а також дозволить продовжити наукові дослідження в цьому напрямку

Соціальна ефективність проекту та його загальнодоступність

Критерієм соціальної ефективності проекту є підвищення якості освітнього процесу та мотивація нових наукових розробок. Потенційними користувачами проекту, насамперед, є студенти та викладачі НУХТ. Враховуючи активну позицію університету в галузі освіти, а також широке коло зв’язків серед науковців, пропонований проект буде доступний на безоплатній основі широкій спільноті осіб, зацікавлених наукою

Бюджетна ефективність проекту

Проект не потребує подальшого фінансування після його реалізації

Інформація про інноваційність проекту

Інноваційність проекту підтверджена Патентом України на винахід № 100099

Інформація про співфінансування

Не передбачається

Орієнтовний план заходів з реалізації проекту

1. Замовлення і розробка проектної документації; 2. Закупівля необхідного обладнання; 3. Залучення фахівців для складання лабораторної установки і проведення пуско-налагоджувальних робіт.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Відсутні

Фотографії

Відповідальні підрозділи

Департамент освіти і науки

Останні оновлення проектів

Деякі браузери можуть блокувати підключення до Facebook, якщо ви не бачите коментарі чи не можете залишити коментар, спробуйте використати інший браузер чи режим "Інкогніто".