Не вдалося увійти в систему

{{errorMessage}}

Cучасний лінгафонний кабінет спеціалізованої школи №210 Брав участь

Доданий
05.03.2019
Номер
878
Освіта

Проект передбачає встановлення в спеціалізованій школі № 210 звукотехнічного, комп’ютерного, мультимедійного, акустичного обладнання та програмного забезпечення для ефективного вивчення іноземних мов та створення умов комунікативного середовища з урахуванням індивідуальних потреб учнів та зацікавлених користувачів під час занять чи освітніх заходів.

Бюджет
1 590 336 грн
Розрахунок бюджету
Лідер проекту
Світлана
Світлана Златіна
Район
Оболонський
Адреса
вул. Йорданська (Гавро), 22А, Київ

Опис

Проблема

У наш час ефективність навчання залежить не тільки майстерності вчителя та змісту навчальних програм, але й від багатьох інших чинників, і зокрема, від застосування сучасних методів та технічних засобів навчання. На сьогодні школа не має лінгафонного кабінету, а комп'ютерні класи розраховані лише мають фізично зношену комп'ютерну техніку із морально застарілим програмним забезпеченням, що унеможливлює створення на їх базі лінгафонного кабінету.Цей проект допоможе учителеві підходити до викладання іноземної мови з урахуванням індивідуальних особливостей та можливостей учня.

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування

Проектом передбачається вирішити зазначену проблему шляхом створення у CШ № 210 сучасного лінгафонного кабінету, що дасть змогу: • підвищити якість вивчення іноземних мов; • забезпечити потреби учнів у сучасних електронних навчальних матеріалах; • розширити можливості позаурочних видів роботи з іноземної мови; • приймати участь вчителям та учням у міжнародних проектах з іноземних мов, семінарах та конференціях у режимі реального часу; • перейти на викладання ряду предметів іноземною мовою, проводити інтегровані уроки; • використовувати обладнання кабінету для впровадження STEM-освіти у навчальному закладі.

Ключові показники оцінки результату проекту

Ключові показники оцінки результату проекту .Реалізація цього проекту дозволить: • впровадити у спеціалізованій школі № 210 нові методики викладання не тільки іноземної мови, а й ряду інших предметів; • додатково мотивувати учнів до навчально-пізнавальної діяльності, сформувати у них потребу в самоосвіті; • дати учням розуміння, де та як можливо застосувати отримані ними знання на практиці; • частково оновити матеріально-технічну базу навчального закладу до вимог сучасності.

Соціальна ефективність проекту та його загальнодоступність

Проект буде корисним для учнів, педагогічного колективу і громади.

Бюджетна ефективність проекту

Після реалізації не потребує подальшого фінансування. Закладений в бюджет проекту 20% від вартості для упередження здорожчення техніки.

Інформація про інноваційність проекту

Модернізація матеріально-технічного оснащення робочих місць вчителів та учнів дасть можливість використання новітніх цифрових технологій у вивченні іноземних мов, як під час групових, індивідуальних так і фронтальних форм робіт.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Основними ризиками, що можуть завадити успішній реалізації проекту є: • різке падіння курсу гривні; • підвищення цін на технічне обладнання та меблі виробниками.

Експертна оцінка

Деякі браузери можуть блокувати підключення до Facebook, якщо ви не бачите коментарі чи не можете залишити коментар, спробуйте використати інший браузер чи режим "Інкогніто".