Не вдалося увійти в систему

{{errorMessage}}

ВІРТУАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ОСВІТИ КИЄВА «ЖИВЕ МІСТО. ОСВІТА» Брав участь

Доданий
05.03.2019
Номер
923
Освіта

Проект передбачає створення пілотного проекту Віртуального музею Києва в частині освіта «ЖИВЕ МІСТО.ОСВІТА», навчально-виробничого центру доповненої та віртуальної реальності, проведення ворк-шопів та тренінгів з програмування та 3d, створення інтернет платформи, яка б розповідала про історію і досвід освітніх закладів Києва, створення відео кейсів з елементами VR (зйомка 360, комп’ютерна графіка)

Бюджет
2 999 508 грн
Розрахунок бюджету
Лідер проекту
Маряна
Маряна Ангелова
Район
Загальноміський проект
Адреса
вул. Михайла Коцюбинського, 2, Шевченківський район, Київ

Опис

Проблема

Українські землі протягом століть напрацьовували свої методики, розбудовували структуру освіти, укладали принципи та плекали великих просвітителів, педагогів, науковців. Проте ці здобутки і досі є прерогативою педагогів. Нині в час, коли цивілізація потребує нових, нестандартних рішень, здобутки освіти мають бути оприсутнені в суспільній свідомості. Учні, батьки та педагоги мають знати про освіту більше, доступніше і цікавіше. Полюбити вчитися – це означає і зрозуміти суть цього процесу, історію його розвитку, проблеми та здобутки. Відтак нині на часі створення сучасних медійних продуктів, які б популяризували сферу отримання знань в цікавій інтерактивній формі. Існуючі сайти, видання, музеї не вичерпують цієї потреби, а зусилля ентузіастів увиразнюють необхідність інноваційних підходів.

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування

Проект передбачає створення он-лайн платформи з популяризації набутків київської освіти «ЖИВЕ МІСТО.ОСВІТА». Це пілотний проект, який розгляне здобутки 10 освітніх закладів Києва, які репрезентують різні форми власності, різні вікові категорії здобувачів знань та різні історичні періоди, знакові персоналії цього процесу тощо. Подача матеріалу пропонується у формі інформаційних кейсів, архівних матеріалів, відео-кейсів з елементами віртуальної реальності, зйомки 360, 3D-фото відео і графіки тощо. Для цього пропонується створення навчально-виробничого центру доповненої та віртуальної реальності у провідному закладі Києва - Київському університеті імені Бориса Грінченка, проведення ознайомчих ворк-шопів та тренінгів з VR-програмування та 3d.

Ключові показники оцінки результату проекту

1. Створення навчально-виробничого центру доповненої та віртуальної реальності, оснащеного сучасною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням 2. Проведення ворк-шопів та тренінгів зVR-програмування та 3d на 100 учас. 3. Створення розділів інтернет-платформи «ЖИВЕ МІСТО. ОСВІТА», яка презентуватиме історію, здобутки та інновації київської освіти 4. Створення VR-туру «ЖИВЕ МІСТО.ОСВІТА» та 10 відео- кейсів про заклади освіти Києва з використанням сучасних прийомів візуалізації матеріалу.

Соціальна ефективність проекту та його загальнодоступність

Це загальнодоступний інформаційний продукт, який буде популяризувати історію та досягнення київської освіти серед отримувачів знань, батьків, майбутніх педагогів та педагогів. Він інклюзивний і в розумінні не лише доступності цієї інформації для людей з обмеженими можливостями, але і для людей, які мають інші соціальні обмеження – низьку фінансову спроможність, щоб приїхати до Києва та ознайомитися з закладами освіти, людей третього віку тощо.

Бюджетна ефективність проекту

Проект для розвитку планує залучати іноземні грантові кошти для розвитку діджиталізації Києва, планує залучення спонсорів.

Інформація про інноваційність проекту

Київські заклади освіти нині не мають презентацій своєї історії та досягнень з використанням високих технологій та технологій складної візуалізації. Жоден навчально-виробничий підрозділ вишів Києва не виготовив пропоновану автором проекту продукцію хоча б для свого вишу, а не те що для міста. Відтак «ЖИВЕ МІСТО. ОСВІТА» планує інституалізувати цей процес через створення навчально-виробничого підрозділу, випробувати методики навчання в царині високих технологій.

Інформація про співфінансування

Проект пропонується реалізувати в п'ять етапів: 1.Створення НВЦ доповненої та віртуальної реальності – січень-травень 2020 2. Проведення ворк-шопів та тренінгів – травень-липень 2020 3.Створення розділів сайту «ЖИВЕ МІСТО.ОСВІТА» – січень-вересень 2020 4.Створення презентаційного VR–туру «ЖИВЕ МІСТО.ОСВІТА» – травень-вересень 2020. 5.Створення відео кейсів про знакові заклади освіти Києва – січень-грудень 2020

Орієнтовний план заходів з реалізації проекту

Придбання обладнання та ПЗ для НВЦ доповненої та віртуальної реальності – січень-травень 2020. Проведення ворк-шопів та тренінгів, придбання витратних матеріалів – травень-липень 2020. Створення розділів сайту «ЖИВЕ МІСТО.ОСВІТА», наповнення їх контентом, написання науково-популярних текстів, редагування, опрацювання архівних та фотоматеріалів – січень-вересень 2020. Створення презентаційного VR–туру «ЖИВЕ МІСТО.ОСВІТА», програмування мобільного додатку, дизайн, тестування – травень-вересень 2020. Створення відео кейсів про знакові заклади освіти Києва – написання сценаріїв, зйомки об’єктів та експертів, виготовлення відео 360, виготовлення комп’ютерної графіки, монтаж та титрування, викладання на ресурс – січень-грудень 2020.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Незначна кількість фахівців, які здатні виконати роботи такої складності, тривалість тендерних закупівель на обладнання та ПЗ, можлива незацікавленість закладів освіти в створенні таких продуктів, складність та тривалість в часі виготовлення інноваційних продуктів .

Деякі браузери можуть блокувати підключення до Facebook, якщо ви не бачите коментарі чи не можете залишити коментар, спробуйте використати інший браузер чи режим "Інкогніто".