Не вдалося увійти в систему

{{errorMessage}}

Інноваційний музей у школі 225 На реалізації

Доданий
04.03.2020
Номер
286
Освіта, громадянське суспільство

Формування у суспільства основ патріотизму, гордості за свою Вітчизну і переконаною позиції громадянина через модеррнізацію традиційного музейного простору в сучасне освітне середовище, яке сприятиме підвищенню інтересу учнів та громади до краєзнавчої роботи за допомогою застосування інформаційно-комунікаційних технологій та залучення соціуму.

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва
179 461 грн
Розрахунок бюджету
Лідер команди
Локалізація
Оболонський
Адреса установи/закладу, будинку
просп. Оболонський, 9-Б

Опис

Проблема

Розширення знань про Україну , місто,район : їх історію, традиції, героїв.Розвиток інтересу до історії рідного краю. Виховання любові Батьківщини.Формування в учнів усвідомленого ставлення до цінностей національної культури, минулого, сьогодення та майбуття Вітчизни.

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування

1.Підвищення інтересу учнів до вивчення історії району, міста, країни, прояв почуття патріотизму до своєї країни через систему творчого участі в діяльності музею. 2. Підвищення ефективності роботи шкільного музею за рахунок використання інноваційних форм і методів для вирішення виховних завдань. 3. Організація взаємодії з музеями району та області з метою створення єдиного виховного та освітнього простору. 4. Освоєння учнями прийомів музейної, проектної діяльності. 5. Розширення можливостей шкільного музею за рахунок соціального партнерства з освітніми установами району та міста, радою ветеранів, творчими спілками та іншими організаціями. 6. Створення електронної бази про найбільш цінних експонатах шкільних музеїв. 7. Презентація підсумкових матеріалів проекту в інтернеті, ЗМІ.

Ключові показники оцінки результату проєкту

1.Збереження краєзнавчого спрямування як основного у виховній роботі школи і підвищення рівня ІКТ-компетентності членів шкільного колективу. 2. Підвищення інтересу учнів до вивчення історії району, міста, країни, прояву почуття патріотизму до своєї країни, через систему творчої участі в діяльності музею. 3. Підвищення ефективності роботи шкільного музею за рахунок використання інноваційних форм і методів для вирішення виховних завдань. 4. Організація взаємодії з музеями.

Соціальна ефективність проєкту та його загальнодоступність

Музей стне центром виховної роботи школи, так як на базі музею будуть провояться різні заходи, семінари, майстер-класи, уроки мужності, екскурсії для всіх бажающих.

Бюджетна ефективність проєкту

Після реалізації проект не потребує подальшого фінансування

Інформація щодо інноваційності проєкту

Новизна розробки полягає в тому, що даний проект сприяє підвищенню якості виховної та освітньої системи, яка будується на використанні традиційних методів з використанням інноваційних технологій, що сприяє нової моделі освіти і виховання.

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва

179461

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту

1.Завдяки Internet-ресурсам налагодити зв'язки з іншими музеями, оперативно обмінюватися досвідом. 2. Використання електронного формату для організації та проведення виставок і тематичних екскурсій. 3. Використання матеріалів проекту для розширення додаткової освіти учнів. 4. Придбання школою друкованої, аудіо та відео продукції громадянської та патріотичної спрямованості. 5. Забезпечення виховного процесу довідковим і ілюстративним матеріалом; 6. Поповнення фонду музею. 7. Створення гуртків, клубів, секцій, міжвікових об'єднань на базі музею.

Назва Команди проєкту

Інноваційний музей у школі 225

Наявність серед учасників Команди авторського права на реалізацію проєкту

Ні.

Приналежність до депутатських Команд

Ні.

Останні оновлення проектів

Деякі браузери можуть блокувати підключення до Facebook, якщо ви не бачите коментарі чи не можете залишити коментар, спробуйте використати інший браузер чи режим "Інкогніто".