Не вдалося увійти в систему

{{errorMessage}}

Освітній, науковий, профорієнтаційний проєкт «EDLAB» Брав участь

Доданий
10.03.2020
Номер
672
Освіта, громадянське суспільство

Проєкт «EDLAB» буде реалізовано на базі СЗШ І-ІІІ ст. № 35 м. Києва, передбачає залучення учнів до науково-дослідницької, експериментальної, винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва; наукових конференцій, навчальних тренінгів, лабораторних практикумів, днів науки, освітніх фестивалів, форумів, марафонів, олімпіад, наукових шкіл.

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва
167 860 грн
Розрахунок бюджету
Лідер команди
НАТАЛІЯ
НАТАЛІЯ МУРАНОВА
Локалізація
Святошинський
Адреса установи/закладу, будинку
вул. Юри Гната, 10-Б

Опис

Проблема

Відсутність загальнодержавної програми, яка б забезпечила послідовність, наступність, комплексність реалізації допрофесійної підготовки, доуніверситетської підготовки учнів та реалізації профорієнтаційних процесів за структурними елементами: профінформація, профконсультація, профдіагностика, профвідбір, профадаптація. У масовій сучасній практиці загальної середньої освіти цим проблемам приділяється недостатня увага.

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування

Реалізація проєкту передбачає придбання сучасного обладнання та створення належного середовища для підвищення якості середньої освіти, розвитку інтелектуального та творчого потенціалу учнів, підтримки обдарованої молоді; забезпечення допрофесійної підготовки учнів шляхом реалізації освітніх, наукових, профорієнтаційних заходів нового формату на базі школи.

Ключові показники оцінки результату проєкту

Здійснення правильного професійного вибору. Підвищення якості знань і вмінь зі шкільних предметів, мотивація та адаптація до навчання у ЗВО. Залучення учнів до наукової діяльності, до навчання у виші. Створення комунікаційних зв’язків учень викладач. Виконання науково-дослідницьких робіт учнів. Формування інтересу до майбутньої професійної діяльності. Організація профільного навчання. Підготовка до ЗНО та отримання високорейтингових сертифікатів.

Соціальна ефективність проєкту та його загальнодоступність

Проєкт є безкоштовним і передбачає заходи освітнього, наукового, профорієнтаційного характеру, що проводять науковці й стейкхолдери для учнів (вихованців) середніх навчальних, позашкільних, професійно-технічних закладів освіти. Для учасників передбачено урахування їх інтересів та здібностей; формування сукупності спеціальних знань і вмінь, а також особистісних якостей учнів, необхідних для вступу і навчання в ЗВО України, що забезпечить доступність навчання за рахунок бюджетних коштів.

Бюджетна ефективність проєкту

Проєкт є безкоштовним для учнів різних вікових категорій. Після реалізації проєкту подальше фінансування не потребується.

Інформація щодо інноваційності проєкту

Проєкт є невід’ємною складовою допрофесійної, професійної підготовки в системі неперервної освіти; спрямований на формування мотивації для професійної освіти і розвитку індивідуальних якостей, притаманних майбутнім фахівцям. Здійснює цілісну підготовку учнів до навчання у ЗВО, передбачає адаптацію до вивчення фундаментальних і прикладних дисциплін та формує допрофесійні компетенції. Передбачає педагогічний супровід науковців та стейкхолдерів.

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва

167860

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту

1. Організація робочого місця викладача та учнів. 2. Придбання офісних меблів: столів, стільців, крісла. 3. Придбання інтерактивного комплексу, сканер-принтеру, фліпчарту. 4. Доставка, монтаж, встановлення меблів та техніки. 5. Канцелярські витрати.

Ризики (перешкоди) у реалізації проєкту, на які слід звернути увагу

Відсутні.

Назва Команди проєкту

Наталія Муранова

Наявність серед учасників Команди авторського права на реалізацію проєкту

Ні.

Приналежність до депутатських Команд

Ні.

Файли

Деякі браузери можуть блокувати підключення до Facebook, якщо ви не бачите коментарі чи не можете залишити коментар, спробуйте використати інший браузер чи режим "Інкогніто".