Не вдалося увійти в систему

{{errorMessage}}

Мова для розмови Негативний висновок

Доданий
02.04.2021
Номер
359
Молодь, спорт

Курс тренінгів «Мова для розмови» для всіх, хто хоче зробити свою українську мову досконалою, підвищити грамотність, позбутися у мовленні елементів суржику, стилістичних помилок, розвинути навички вправно спілкуватися.

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва
200 000 грн
Розрахунок бюджету
Лідер команди
Локалізація
Солом'янський
Адреса установи/закладу, будинку
просп. Любомира Гузара, 1

Опис

Проблема

Підвищити грамотність української мови, позбутися у мовленні елементів суржику, стилістичних помилок, розвинути навички вправно спілкуватися.

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування

У стислий термін заохотити й навчити всіх бажаючих вільно спілкуватися українською літературною мовою (в усній і писемній формах), знати і використовувати правила Українського правопису в редакції 2019 р., а також уникати суржику та скопійованих за російськими зразками мовних конструкцій, шанувати й популяризувати українську мову й культуру в Україні та у світі.Завданнями вивчення курсу є: - вироблення навичок правильного уживання слів відповідно до їхнього значення та стилю мовлення; - закріплення навичок грамотного письма; - удосконалення навичок нормативного усного спілкування; - вивчення основних змін у новій редакції «Українського правопису» 2019 року.

Ключові показники оцінки результату проєкту

Висока культура ділового писемного й усного мовлення, добре знання і відчуття державної мови, уміння правильно користуватися всіма засобами української ділової мови - найкраща рекомендація для кожного в громадській діяльності й повсякденному житті. Писемне й усне спілкування на підприємстві, у ділових відносинах між організаціями, установами тощо ведеться українською мовою.

Соціальна ефективність проєкту та його загальнодоступність

Культура управлінського мовлення починається із самоусвідомлення працівника як мовної особистості і залежить від знання мовної системи. У будь-якій демократичній країні кожна особа не тільки має право на плекання державної мови, а й зобов’язана використовувати її в усіх сферах суспільного життя. Вільне володіння українською мовою є невід’ємним чинником поваги до власного народу.

Бюджетна ефективність проєкту

Проєкт не потребує значних витрат.

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва

200

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту

План діяльності 1. Проведення презентації проєкту. 2. Засвоєння рівнів курсу (А, В, С). 3. Впровадження додаткових курсів, тренінгів, диспутів, конкурсів. 4. Участь в заходах, конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів з мови, літератури та культури. 5. Проведення контрольного тестування. 6. Видача сертифікатів після проходження курсів.

Назва Команди проєкту

кафедра української мови та культури Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

Наявність серед учасників Команди авторського права на реалізацію проєкту

Ні.

Приналежність до депутатських Команд

Ні.

Посилання на вебсторінку, або сторінку у соціальних мережах

https://www.facebook.com/anastasya.sibrukbykova

Деякі браузери можуть блокувати підключення до Facebook, якщо ви не бачите коментарі чи не можете залишити коментар, спробуйте використати інший браузер чи режим "Інкогніто".