• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Сучасна освіта для першокласників Брав участь

Доданий
14.07.2017
Номер
702
Освіта

Для того, щоб першокласники змогли навчатись за спеціалізованою програмою "На крилах успіху", яку розроблено за приянням Інституту педагогіки Національної академії педегогічних наук України, у рамках лослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня "Дидактико-медичне і навчальнезабезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти".

Автор проекту
Бюджет
37 000 грн
Розрахунок бюджету
Район
Оболонський
Адреса
Північна вулиця, 8, Оболонський район, Київ

Опис

Житловий масив / мікрорайон (у разі реалізації в конкретному мікрорайоні)

Оболонський район

Адреси, назва установи / закладу, будинку

м. Київ, вул. Північна, 8, СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №170,

Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

На підставі угоди з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України навчально-виховний процес в одному з 1 класів організовується за освітнім проектом «На крилах успіху», що реалізується в межах дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня (наказ Міністерства освіти і науки України №834 від 15.07.2016). У практику діяльності школи упроваджуватимуться інноваційні підходи до особистісного розвитку дитини. Зокрема, такий стратегічний напрям, як дитиноцентризм, навколо якого вибудовується гуманна педагогіка із особистісною орієнтацією навчання, а, відповідно, й діяльнісним підходом до його організації та компетентнісним – до визначення освітніх результатів.Навчання здійснюватиметься за експериментальним планом (наказ Міністерства освіти і науки України №189 від 07.02.2017р.), в якому вперше в Україні зроблено крок до зменшення навчального навантаження на дитину. Так за рахунок інтеграції та зняття дублювання змісту освіти кількість навчальних предметів зменшено до шести: українська мова, іноземна мова, математика, всесвіт, арт-технології, фізична культура). У межах проекту на якісно новий рівень виводиться і організація виховного процесу в школі.

Мета проекту*

Сучасне та інтерактивне навчання орієнтоване на дитиноцентризм, навколо якого вибудовується гуманна педагогіка із особистісною орієнтацією навчання, а, відповідно, й діяльнісним підходом до його організації

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування

Використання електронної техніки під час навчання для швидшого засвоєння матеріалу учнями та розвитку абстактного, образного мислення.

Для кого цей проект

першокласники ,вчителі,батьки

План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

закупівля необхідного обладнання
монтажні роботи
програмна підтримка

Ключові показники оцінки результату проекту

- супроводжувати демонстраційний матеріал помітками та зауваженнями, імпровізувати, більш гнучко готувати матеріал під відповідну аудиторію;
- подавати досліджуваний матеріал захоплюючими й динамічними способами;-
- працювати в режимі реального часу.

Автор проекту є автором електронної петиції до Київської міської ради, яка набрала більше 1000 голосів

Ні.
-