Не вдалося увійти в систему

{{errorMessage}}

Мікробне вилуговування рідкоземельних і кольорових металів із золо- шламів Дарницької ТЕЦ Негативний висновок

Доданий
20.10.2016
Номер
63
Екологія

Пропонуємо обробляти золошлами Дарницької ТЕЦ спеціально селекціонованими мікроорганізмами, продукти життєдіяльності яких дозволять вилуговувати рідкоземельні, кольорові, дорогоцінні метали і зменшити у золі концентрацію токсичних компонентів - арсену, телуру, селену, ртуті. Після обробки золо шлами можно безпечно використовувати у будівництві і мати комерційний зиск з концентрату металів.

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва
998 000 грн
Розрахунок бюджету
Лідер команди
Галина
Галина Смирнова
Локалізація
Дніпровський

Опис

Проблема

Вугільні та нафтові золошлами містять як низку високотоксичних елементів, так і рідкоземельні і дорогоцінні метали. Для германію і ванадію зола від спалювання вугілля є основним джерелом для видобутку. За багатокомпонентністю складу відходи ТЕЦ відповідають характеристикам техногенних родовищ, які можливо переробляти біотехнологічними методами, з вилученням цінних компонентів і використанням отриманих продуктів для потреб країни.

Мета проекту

Зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, формування безпечних комфортних умов життєдіяльності людей, забезпечення екологічної безпеки.

Пропоноване рішення, що до розв’язування проблеми і його обґрунтування

Відходи ТЕЦ можна переробляти біотехнологічними збагачувальними методами, з вилученням цінних компонентів і використанням отриманих продуктів для потреб країни. Розробка дасть реальний економічний ефект оскільки: 1 - існує інфраструктура гірничого підприємства; 2 - Корисні компоненти знаходяться в подрібненому стані; 3 - Можлива селективна обробка золошламів, збагачених мінералами чорних, рідкісних і кольорових металів; 4 - Продукти, отримані при переробці золошламів, мають значну вартість.

План заходів з реалізації проекту

1. Дослідження хімічного складу відходів Дарницької ТЕЦ
2. Виявлення груп бактерій, що здатні вилучати рідкісні, кольорові і дорогоцінні метали
3. Селекційна ізоляція штамів, що будуть цілеспрямовано вилучати заявлені метали попри існування інших металів.
4. Оптимізація умов і поживних середовищ для ізольованих культур
5.Визначити режими використання селекціонованих мікроорганізмів
6. Кваліфікований хімічний контроль відносно металів

Ключові показники оцінки результату проекту

Зменшення забруднення навколишнього середовища, утилізація відходів, зменшення соціальної напруги

Деякі браузери можуть блокувати підключення до Facebook, якщо ви не бачите коментарі чи не можете залишити коментар, спробуйте використати інший браузер чи режим "Інкогніто".