Не вдалося увійти в систему

{{errorMessage}}

Безпечна лікарня_КМКЛ1 Брав участь

Доданий
11.03.2020
Номер
1347
Здоров'я

Розробити та впровадити в лікарні систему попередження, моніторингу та реагування на випадки раптової серцевої смерті у пацієнтів лікарні.

Мета проекту: Підвищити рівень успішних реанімацій при раптовій зупинці
кровообігу пацієнтів у лікарні.

Ціль: Скоротити рівень річної летальності в лікарні з приводу раптової
серцевої смерті (РСС) на 5 %

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва
816 000 грн
Розрахунок бюджету
Лідер команди
Локалізація
Загальноміський проект

Опис

Проблема

Згідно статистичних даних (ретроспективне дослідження на основі даних реєстру випадків раптової зупинки кровообігу США за 2013 рік) кількість РЗК у лікарнях складає від 1 до 5 випадків на 1000 госпіталізованих. Рівень виживання без неврологічних ускладнень після успішного проведення СЛР складає 64% - 70% у випадку фібриляції шлуночків/шлуночкової тахікардії без пульсу та біля 14 % при асистолії/безпульсовій електричній активності. В Україні чітка статистика щодо кількості випадків РЗК та успішності проведення СЛР в лікарнях відсутня.

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування

Проект відповідає стратегії та заходам реформи охорони здоров’я в Україні на етапі реорганізації лікарняної мережі та є частиною програмних заходів на національному рівні з профілактики та боротьби з раптовою серцевою смертю та передбачає запровадження системи моніторингу на рівні лікарні та збору даних причин раптової серцевої смерті під час госпіталізації, створення системи попередження та екстреного реагування на випадки РСС в лікарні, навчання персоналу реагуванню на РСС за міжнародними протоколами Європейської Ради Реанімації. Розробка та впровадження системи моніторингу, навчання персоналу та оснащення необхідним обладнанням - це етапи реалізації проекту.

Ключові показники оцінки результату проєкту

●впроваджена система моніторингу та попередження випадків РСС (впроваджені індикатори, стандартні операційні процедури, інструкції) ● лікарня оснащена обладнанням для своєчасного реагування на випадки РСС ● навчений увесь медичний персонал за сертифікованим курсом Basic Life Support ● навчена реанімаційна бригада лікарні за сертифікованим курсом ALS – Advanced Life Support

Соціальна ефективність проєкту та його загальнодоступність

Кожен пацієнт, що має ризик раптової зупинки кровообігу в лікарні, завдяки проекту буде запезпечний вчасною та якісною екстреною медичною допомогою.

Бюджетна ефективність проєкту

Реалізація проекту призведе до економічної вигоди для країни і міста. Смерть в працездатному віці - втрата 9200дол ВВП в рік/людину.

Інформація щодо інноваційності проєкту

Проект відповідає стратегії та заходам реформи охорони здоров’я в Україні на етапі реорганізації лікарняної мережі та не має прикладів реалізації в Україні. Проект розроблений спільно з міжнародними експертами по проектуванню emergency department.

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва

816000

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту

січень-лютий 2021 - аудит та формалізація індикаторів; березень- 2021 - навчання персоналу; квітень - закупка необхідного обладнання через тендер; травень - впровадження системи моніторинку та реагування на випадки раптової серцевої смерті

Назва Команди проєкту

Всеукраїнська рада реанімації

Наявність серед учасників Команди авторського права на реалізацію проєкту

Ні.

Приналежність до депутатських Команд

Ні.

Відповідальні підрозділи

Департамент охорони здоров'я ВО КМР (КМДА)

Деякі браузери можуть блокувати підключення до Facebook, якщо ви не бачите коментарі чи не можете залишити коментар, спробуйте використати інший браузер чи режим "Інкогніто".