Не вдалося увійти в систему

{{errorMessage}}

Створення системи дистанційного навчання учнів. Брав участь

Доданий
06.07.2017
Номер
188
Освіта

Навчально-виховний процес не має обмежуватися лише уроками за партою в приміщенні школи. У світі бурхливого розвитку інноваційних технологій та відповідних змін у змісті й характері освіт, кожен престижний навчальний заклад повинен мати систему дистанційного навчання, що забезпечить доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва
1 995 493 грн
Розрахунок бюджету
Лідер команди
Локалізація
Дарницький
Адреса установи/закладу, будинку
Драгоманова вулиця, 27а

Опис

Житловий масив / мікрорайон (у разі реалізації в конкретному мікрорайоні)

Позняки 6-А

Адреси, назва установи / закладу, будинку

м.Київ, вул. Драгоманова 27А, Гімназія № 315 (з поглибленим вивченням іноземних мов)

Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей людини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті. А оскільки Інтернет – це світова інформаційна мережа, то вона може бути одним із засобів дистанційного навчання, тому що її дані допоможуть учням (і викладачам) створити повну інформаційну картину з питань, що їх цікавлять. Дистанційне навчання представляє собою нову організацію освіти, що ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів отримання знань, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самоосвіти.
Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладання матеріалу, здобувати повноцінну освіту і має такі переваги, як гнучкість, актуальність, зручність, модульність, відсутність географічних кордонів для здобуття освіти.
Актуальність дистанційного навчання проявляється у можливості упровадження новітніх педагогічних, психологічних і методологічних розробок з розбиттям матеріалу на окремі функціонально завершені модулі (теми).

Мета проекту*

Впровадження дистанційної форми навчання в школі з метою забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти. Дистанційне навчання звільняє від необхідності ходити в навчальний заклад у визначений розкладом час, що забезпечує можливість вчитися тоді, коли вам це зручно.

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування

Для досягнення мети пропонується створення системи дистанційного навчання на базі одного з програмних рішень. На сьогоднішній день дистанційне навчання є найбільш оптимальною структурою, що дозволяє отримувати атестат за гнучким графіком. Дистанційна форма навчання, перш за все, забезпечує неперевершену швидкість оновлення знань, що вибираються зі світових інформаційних ресурсів. Вона дозволяє без обмежень розширити аудиторію викладача, ігноруючи при цьому географічні та адміністративні кордони.
 Необхідність імплементації даного проекту обгрунтована чисельними запитами батьків учнів щодо організації дистанційного навчання учнів, що навчаються екстерном, учнів з обмеженими можливостями; учнів, які проживають в зоні АТО та на тимчасово окупованих територіях.

Для кого цей проект

Бенефіціарії проекту:
діти з обмеженими можливостями або з особливими освітніми потребами;
діти із зони АТО або тимчасово окупованих територій
діти, які живуть за кордоном;
діти, які за різних обставин не можуть регулярно відвідувати школу;
діти, які навчаються екстерном;
вчителі;
батьки.

План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

Розробка організаційних, технічних та нормативних засад впровадження дистанційного навчання у школі.
Формування команди проекту до складу якої будуть входити вчителі, учні, батьки.
Визначення та уточнення функціональних обов’язків суб’єктів навчально – виховного процесу, педагогічного колективу в системі розв’язання завдань проекту;
Створення Інтернет ресурсу проекту.
Залучення фахівців до реалізації проекту,що вже мають досвід дистанційного навчання учнів.Проведення консультацій та обмін досвідом.
Розроблення та адаптація методичних матеріалів
Інформування учнів, вчителів щодо можливостей та переваг дистанційного навчання.
Оорганізація дистанційного навчання школярів
Постійний моніторин та усунення проблем,доопрацювання методичного забезпечення.

Ключові показники оцінки результату проекту

Назва “дистанційне навчання” говорить сама за себе – це навчання на відстані. Навчальний процес організований у спеціально створеному навчальному середовищі за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікативних технології. Система дозволяє отримати освіту за допомогою власного персонального комп'ютера і виходу в мережу Інтернет. Реалізація проекту з впровадження дистанційного навчання дозволить забезпечити наступне: доступність різноманітних навчальних ресурсів; здобуття загальної освіти в зручній і відповідній очікуванням того, хто навчається, формі; розвиток творчих і інтелектуальних здібностей дитини за допомогою освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті; організація дозвілля та інше.
В результаті реалізації проекту збільшиться рівень охоплення дітей.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Проект не передбачає суттєвих ризиків, які можуть загрожувати досягненню визначених цілей. На кожному етапі реалізації передбачається, що будуть проводитися засідання робочої групи, на яких будуть розглядатися результати виконаних робіт. Такі зустрічі дадуть можливість ретельно спланувати проектну діяльність з урахуванням конкретних умов, що виникають під час реалізації проекту. У разі виникнення непередбачених подій робоча група буде проводити позапланові зустрічі для вирішення нових проблем.

Автор проекту є автором електронної петиції до Київської міської ради, яка набрала більше 1000 голосів

Ні.
-

Співавтори проекту

Олександр Бірюк

Деякі браузери можуть блокувати підключення до Facebook, якщо ви не бачите коментарі чи не можете залишити коментар, спробуйте використати інший браузер чи режим "Інкогніто".