Не вдалося увійти в систему

{{errorMessage}}

"Gals Acceleration Launchpad" - платформа вільнодоступної акселерації інновацій і стартап-економіки Брав участь

Доданий
15.07.2017
Номер
864
Освіта

Акселерація генерованих STREAM-освітою соціальних стартап-проектів юнацтва і молоді (модель: Стенфорд, Берклі, МІТ), заснована на міжнародному партнерстві школа-університет-індустрія-НДІ-ментори – на базі НУ «Києво-Могилянська академія»; складові: Школа дизайн-мислення; STREAM-fablab (VR, AR, 3d, CS, IT); Медіа-хаб/подкастинг і Студія STREAM контенту (MOOC, VR). Не має аналогів в Україні й CЄ

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва
1 999 940 грн
Розрахунок бюджету
Лідер команди
Локалізація
Загальноміський проект
Адреса установи/закладу, будинку
вул. Григорія Сковороди, 2, Київ

Опис

Адреси, назва установи / закладу, будинку

Національний університет "Києво-Могилянська академія", Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія", вул. Сковороди, 2, м. Київ, 04655

Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

В Україні відсутні проекти інноваційних програм акселерації соціальних стартапів і проектів на базі дослідницьких університетів як центрів реалізації партнерств від школи до індустрії (К-20 формат вертикальної та горизонтальної інтеграції). Контекст соціокеономічного розвитку країни вимагає оптимізації і підвищення залученості юнацтва, молоді в міждисциплінарні інноваційно орієнтовані-STREAM-професії майбутнього, тестування найновіших підходів у набутті і реалізації отриманих знань і навичок. Тим більшої уваги потребують в цьому відношенні діти/молодь соціально вразливих категорій. Організація комплексу високотехнологічно обладнаних студій відкритого доступу і двомовність (укр. та англ. робочі мови) уможливлять формування висококонкурентних знань і компетенцій для майбутнього в учасників, виконуючи також і профорієнтаційні завдання. Унікальний досвід НаУКМА як визнаного лідера за якістю навчання, науково-педагогічним складом, рівнем міжнародного визнанння та інноваційності, дозволить створити в Києві унікальний не лише для України, але й на міжнародному рівні простір креативногорозвитку, що спирається на моделі й досвід співпраці зі школами в Стенфорді, Берклі, МІТ та Гарварді).

Мета проекту*

Створення в Києві першої у країні платформи акселерації інноваційної освіти циклу К-20 для генерації соціальних стартапів - на базі НаУКМА як інтегратора міжнародних партнерств школа-університет-індустрія; блоки: Школа дизайн-мислення; STREAM-fablab; Медіа-хаб, Студія STREAM контенту (МООС, VR)

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування

Складові платформи:
1) Менторська і викладацька підтримка: професори, викладачі, студенти КМА, міжнародні партнерства (зокрема Lean In, CODERGirls, ProjectCSGirls (Гарвард, США)) Знайомство з НДІ, індустрією, бізнесом.
2) Школа креативних стратегій інновативності за методологією дизайн-мислення (Стенфорд, МІТ) + вступна бізнес-освіта для соціального підприємництва зі шкільного віку
3) Розвиток STREAM компетенцій на базі проектного навчання в рамках fablab: VR class, AR, IoT, 3d, data science, CS (кодування і проектування)
4) Storytelling медіа-хаб: подкастинг = медіаграмотність+public speaking+критичне мислення.
5) Студія виробництва STREAM-контенту
6) Навчання за методиками flipped classroom, peer-to-peer, blended/МООС, VR & Mobile learning,
Робочі мови: українська, англійська

Для кого цей проект

Диференційовано за складністю освітніх заходів і ролей – учні (6 - 17 р); студенти й науково орієнтована молодь (17- 35 р), педагоги й професорсько-викладацькі кадри – як лектори, експерти й консультанти. Пріоритет доступу має соціально вразливе юнацтво (родини ВПО, учасників АТО, малозабезпечені)

План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

Імплементація зарубіжного досвіду з урахуванням можливостей доповнення і розвитку наявних державних ресурсів (діючих освітніх програм та досвіду) – згідно оновленої концепції МОН із розвитку STEM-освіти, і з залученням у проект STEM-центрів і МАН. Передбачається розробка навчально-методичних комплексів (НМК) з релевантним обгрунтуванням застосування високотехнологічного обладнання для формування відповідних компетенцій, що узгоджується з затвердженою МОН концепцією інноваційного розвитку STEM-освіти
Кроки: Адміністративно-документальні питання; Закупівля обладнання і облаштування робочих просторів; Формування експертної ради й робочих груп за напрямами діяльності платформи; Розробка і дизайн НМК, сайту, чатботів, SEO; проведення заходів на рівні кожного блоку

Ключові показники оцінки результату проекту

Якісні: (а) соціальні - розвиток науково-технічного потенціалу Києва внаслідок акселерації креативного потенціалу дітей і молоді на основі нових STREAM компетенцій; профорієнтація; створення додаткових можливостей для соціально вразливого юнацтва як майбутніх соцпідприємців; інтенсифікація міжнародної співпраці між освітньо-науковими закладами, індустрією, бізнесом; (б) економічні - оптимізація витрат на програми освітньо-наукової творчості й профорієнтації на основі високотехнологічних ресурсів;
Кількісні: підготовка 80 освітньо-інформаційних заходів з охопленням до 700 учасників; підготовка 4 НМК за кожним напрямом діяльності платформи; адаптація і розробка робочо-тематичних планів з використанням технологій віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR) за 9 напрямками STEM-освіти.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Швидкість прийняття адміністративних рішень та оформлення документів
Інфляційні ризики здорожчання високотехнологічного обладнання та виконання робіт

Тиим не менше, досвід НаУКМА як лідера модернізації та цифровізації освіти дозволяє впевнено очікувати успішної реалізації проекту

Приклади (кейси) схожих рішень

Laboratory VR/AR Simulations for Educators to Empower STEM Students; NetSciEd3 Berkeley; Stanford University Partnership Schools Initiative; ukrtronics.strikingly.com - І-й в країні пілотний проект школи з дизайну мікроелектроніки для школярів соціально вразливих груп

Автор проекту є автором електронної петиції до Київської міської ради, яка набрала більше 1000 голосів

Ні.
-

Співавтори проекту

-

Фотографії

Деякі браузери можуть блокувати підключення до Facebook, якщо ви не бачите коментарі чи не можете залишити коментар, спробуйте використати інший браузер чи режим "Інкогніто".